Η γνωμοδότηση του νομικού εκπροσώπου του συλλόγου Δ. Θεοτοκόπουλος ενόψει της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

download1921

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» σας κοινοποιεί τη γνωμοδότηση του νομικού εκπροσώπου ενόψει της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας, αλλά και της έντασης και των γεγονότων που έχουν συμβεί στις σχολικές μονάδες που διαταράσσουν το παιδαγωγικό κλίμα και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

ΠΡΟΣ

Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ

Ενόψει της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας εντός των σχολικών μονάδων, αλλά και της έντασης που έχει προκληθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα σε σχέση με αυτό παραθέτω τα ακόλουθα:

-          Η υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.53452 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθμ. φύλλου 3630), στις 31/08/2020, στο πρώτο άρθρο της προβλέπει την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας εντός των σχολικών δομών.

-          Η υπ΄αριθμόν Πρωτ. 113701/ΓΔ4 και με ημερομηνία 02/09/2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες Π.Ε. (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.), προβλέπει την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων.

-          Εν συνεχεία, η υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθμ. φύλλου 3780), στις 08/09/2020, στα 33 άρθρα της εξειδικεύει τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021, μεσούσης της πανδημίας του COVID-19 και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο άρθρο της προβλέπει την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς αλλά και στους εξωτερικούς (υπό προϋποθέσεις) χώρους των σχολικών μονάδων.

-          Εκτός των άλλων, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο των διευθυντών και των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) και ειδικότερα κατά τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28, ο διευθυντής του σχολείου είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους, τις υπουργικές αποφάσεις, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών της Διοίκησης, ενώ στην κατεύθυνση αυτή είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για την τήρησή τους, καθώς επίσης και για το συντονισμό του έργου των λοιπών εκπαιδευτικών των οποίων προϊσταται, προς τον ανωτέρω σκοπό.

-          Τα προβλεπόμενα στις παραπάνω αναφερόμενες ΚΥΑ αλλά και στην ως άνω εγκύκλιο, σχετικά με την υποχρεωτικότητα της χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις σχολικές μονάδες, προέκυψαν κατόπιν των από 20/08/2020 και 03/09/2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των ως άνω μονάδων.

-          Τέλος, δέον είναι να αναφερθεί η προστασία του δικαιώματος στην υγεία κατά το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο αποτελεί τον ανώτατο και θεμελιώδη νόμο της Πολιτείας, λόγω της μεγάλης και ιδιαίτερης σημασίας των διατάξεων του. Με βάση το κείμενο του ως άνω Συντάγματος, το δικαίωμα στην υγεία εμφανίζεται ως ένα κλασικό ατομικό δικαίωμα, συγχρόνως όμως και ως ένα κοινωνικό δικαίωμα, που αντιστοιχεί σε θετική υποχρέωση της Πολιτείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. Ως ατομικό δικαίωμα η υγεία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 5 Συντ. το οποίο ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας. Από την άλλη, η υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παρ. 3 Συντ., το οποίο ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Αυτό δε, πραγματώνεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 1397/1983 και σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Η σοβούσα πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 όμως, ανέδειξε μια άλλη διάσταση του δικαιώματος στην υγεία, τη διασφάλιση και την προστασία του ως συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, ως δημοσίου συλλογικού αγαθού -δημόσια υγεία-, στο οποίο αναφέρεται η ερμηνευτική δήλωση κάτω από το άρθρο 5 του Συντάγματος καθώς και τα άρθρα 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 του Συντάγματος. Αυτό το συλλογικό δικαίωμα στην υγεία, η δημόσια υγεία όπως αναφέρθηκε παραπάνω δηλαδή, η θωράκιση και η προστασία του οποίου διασφαλίζει και την ατομική υγεία των πολιτών, αποτελεί τον θεμελιώδη κανόνα του δικαίου της υγειονομικής τούτης κρίσης, καθώς επίσης και την πηγή νομιμότητας και νομιμοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί (μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η υποχρεωτικότητα της χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις σχολικές μονάδες) αλλά και των λοιπών αυστηρών περιορισμών της ελευθερίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της τωρινής πανδημίας.

Υπό τις συνθήκες αυτής της εξελισσόμενης πανδημίας, το δικαίωμα στην υγεία, ενσωμάτωσε στην εσωτερική δομή του, την έννοια του καθήκοντος στην υγεία: καθήκοντος απέναντι στον εαυτό μας να μη νοσήσουμε, καθήκοντος απέναντι στους άλλους να μην τους μεταδώσουμε τη νόσο εφόσον ασθενήσουμε, καθήκοντος απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να μην τους αναγκάσουμε να βρεθούν μπροστά σε επιλογές τραγικές λόγω διαλογής ασθενών, επειδή ενδεχομένως να μη χωρούν όλοι στις ΜΕΘ. Έτσι νοούμενο το καθήκον στην υγεία, αποτελεί ένα νέο συνταγματικό καθήκον στην υγεία, νομικό αλλά και ηθικό, η εκπλήρωση του οποίου αποτελεί τη δεδομένη στιγμή τη πιο ζωντανή έκφραση του χρέους της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος.

Επομένως, η λήψη θετικών μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας του κοινωνικού συνόλου και εν προκειμένω για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί ρητή συνταγματική επιταγή.

Όλα τα ως άνω κατά σειρά εκτεθέντα, αποτελούν ισχυρά νομικά επιχειρήματα, τα οποία συνηγορούν υπέρ της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις σχολικές μονάδες απ’ όλα τα άτομα που συνυπάρχουν σε αυτές, στο πλαίσιο άμεσης αντιμετώπισης μιας παγκόσμιας υφιστάμενης πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID -19 και των απρόβλεπτων συνεπειών του, κυρίως για την αποφυγή της διάδοσης του, πάντα με γνώμονα την προστασία τόσο της ατομικής υγείας αλλά κυρίως για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ως συλλογικού αγαθού, το οποίο πρέπει να απολαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας μιας σύγχρονης ευνομούμενης πολιτείας. Τα προεκτεθέντα αποτελούν επίσης ισχυρό και αιτιολογημένο αντίλογο σε κάθε αντίθετη άποψη.

Ηράκλειο Κρήτης, 15/09/2020

Ο Γνωμοδοτών

Κωνσταντίνος Ι. Κοκκίνης

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις-MCs Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου

Ηράκλειο, Θησέως 18 & Κόσμων, Γ9, 71201

Τηλ/Fax. 2810280192

Κιν.       6972275310

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές