Πρόταση προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη θωράκιση των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

74418689 1431952596981033 7917261534269538304 n

Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ

                ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και έχουν δυσμενέστατες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία τους είναι η αναστάτωση που δημιουργούν εξωθεσμικές παρεμβάσεις προσώπων πέραν της διοίκησης της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.  

                Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις είτε επεισόδια που δημιουργούνται στο χώρο των σχολείων είτε απομάκρυνση εκπαιδευτικών από το χώρο του σχολείου σε ώρα λειτουργίας του κατόπιν υποβολής προσχηματικών και αναίτιων εγκλήσεων σε βάρος τους, όταν στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων αναγκάζονται να επιβάλλουν τη νομιμότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

                Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και της ασφάλειας των μαθητών η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. συνέταξε, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, το παρακάτω σχέδιο πρότασης προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το οποίο και σας υποβάλουμε.

Προτάσεις προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στο άρθρο 334 Π.Κ. προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο σχολικής μονάδας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή παραμένει στον χώρο αυτό, κατά παράβαση της νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής ζωής και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής της λειτουργίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Για την άσκηση ποινικής διώξεως δεν απαιτείται έγκληση».

Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Στην περίπτωση αδικημάτων, που φέρονται να έχουν τελεστεί κατά τον χρόνο άσκησης των διδακτικών και εργασιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξ αφορμής αυτής, δεν ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων άρθρων, εκτός εάν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκουν τη διασφάλιση της ομαλής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με φαινόμενα παράνομης εισόδου και παραμονής στον χώρο ευθύνης των εκπαιδευτικών λειτουργών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και παράλληλα παρεμποδίζουν την ομαλότητα της σχολικής ζωής. Το πρόβλημα επιτάθηκε ιδιαιτέρως μετά την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 334 Π.Κ., με αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες να στερούνται ουσιαστικής προστασίας έναντι τέτοιου είδους φαινομένων. Επιπροσθέτως, με τη δεύτερη προτεινόμενη διάταξη θωρακίζεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, καθώς πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωποι με προσχηματικές και ανυπόστατες μηνύσεις εις βάρος τους, όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν το επιβαλλόμενο από το υπηρεσιακό τους καθήκον, νομικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και να προστατεύσουν τους μαθητές που βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης τους έναντι παραγόντων τρίτων προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, έχουν υπάρξει περιπτώσεις οι ανήλικοι μαθητές να βιώνουν καταστάσεις αναίτιας απομάκρυνσης εκπαιδευτικών, ακόμα και μέσα από τη σχολική τάξη, με ανυπολόγιστες συνέπειες, για το κύρος του εκπαιδευτικού αλλά και τον ψυχικό κόσμο τους.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Εισαγωγή στη χρήση Arduino»

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

74476589 625027261362180 3301873924047896576 n

Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEMστην εκπαιδευτική διαδικασία

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Εισαγωγή στη χρήση Arduino” διάρκειας 12 ωρών.

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η προώθηση νέων, ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η ενίσχυση της πρωτοβουλίας για εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι μαθητές καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας.

Απευθύνεται σε όσους δεν έχουν πρότερη εμπειρία σε ανάλογες εφαρμογές ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Επιλέχθηκε το Arduino διότι αποτελεί μια πλατφόρμα “ανοιχτής” τεχνολογίας, σχετικά προσιτή στα σχολεία λόγω του χαμηλού κόστους απόκτησης.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν τόσο το Arduino και των εξαρτημάτων του όσο και διάφορες εφαρμογές προγραμματισμού του σε οπτικό περιβάλλον, τύπου scratch. Μέσα από μικρά σενάρια, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν ορισμένα, βασικά εξαρτήματα του Arduino με στόχο την κατασκευή λειτουργικών αυτοματισμών.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 20 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο εγγραφής.

Δηλώσεις συμμετοχής στα παρακάτω τηλέφωνα έως και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου:

Γιώργος Μακράκης, τηλ. 6932 708 450 και Βαγγέλης Παπουτσάκης, τηλ. 6976 948 091 .

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (απέναντι από το ραδιοφωνικό σταθμό) της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στις:

·         21/11 & 28/11,17:00-20:00 και

·         22/11 & 29/11, 16:00-19:00.

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης έχει ως εξής:

1η ημέρα:        Τι είναι το Arduino & πώς λειτουργεί. Εξαρτήματα-προσθήκες. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εξάσκηση

2η ημέρα:        Εξάσκηση με χρήση αισθητήρων (φωτός, θερμοκρασίας, απόστασης)

3η ημέρα:        Έλεγχος κινητήρων και ρελέ

4η ημέρα:        Προγραμματισμός οχήματος (κίνηση, αποφυγή εμποδίων)

Αίτημα για έγκαιρη και χρονικά σταθερή μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

74808660 525014348322431 1221991570933284864 n

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτελούν μια κατηγορία εργαζομένων που υπηρετούν τα Δημόσια Σχολεία της χώρας και σε συντριπτικό ποσοστό διαμένουν μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάθε μήνα έχουν σταθερά πάγια έξοδα, που σε πολλές περιπτώσεις αφορούν δύο κατοικίες -μόνιμη και προσωρινή κατοικία-. Δυστυχώς και τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπάρχει σταθερή ημερομηνία πληρωμών, γεγονός που επιφέρει σημαντικά καθημερινά προβλήματα προγραμματισμού, ακόμη και επιβίωσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Επαναφέρουμε, γι’ άλλη μια φορά το αίτημα της σταθερής ημερομηνίας πληρωμής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λύσει το ζήτημα με την έγκαιρη και χρονικά σταθερή μισθοδοσία των συναδέλφων.

Αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν Επιμορφωτικό Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών, με θέμα: «Το Μπαούλο του Καραγκιόζη». Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

72320525 493676664518658 3249185193700884480 n

Δήλωση συμμετοχής έως την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019.

Συνδιοργάνωση:
Θέατρο Σκιών Κρήτης
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Δήμος Ηρακλείου
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων Πολυτεχνείου Κρήτης
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος».
43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο των δράσεων «Ηράκλειο: Η Πόλη που Μαθαίνει» του Παγκοσμίου Δικτύου της UNESCO.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0BUEoaeHW53XyfzmQcWUKo2GRY8OqwU9fevBGX5hpB5dUzw/viewform

Τρίτη 5 Νοεμβρίου-Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με παροχή συνδικαλιστικής άδειας.

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

1044024 514706645316983 2090603294 n

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

            Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος», σας ενημερώνει πως την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο κινηματοθέατρο «Αστόρια» (πλ. Ελευθερίας).

Έπειτα από σχετικό αίτημα προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου, δόθηκε συνδικαλιστική άδεια για μία (1) ημέρα σε όλους τους συναδέλφους προκειμένου να συμμετέχουν στις διεργασίες της συνέλευσης.

Για το λόγο αυτό η παρουσία μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη.

Το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης:

 • 8:15 έως 9:00: Προσέλευση συναδέλφων και εγγραφή-οικονομική τακτοποίηση αναπληρωτών συναδέλφων.
 • 9:00 έως 9:30: Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Χαιρετισμός Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Ψήφιση κανονισμού εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

 • 9:30 έως 10:00: Ομιλία Προέδρου του Συλλόγου μας

           Παρουσίαση Δράσης και Προγραμματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνδικαλιστική χρονιά 2019-20 από τον Πρόεδρο του Συλλόγου

 • 10:00 έως 12:00: Τοποθετήσεις μελών-προτάσεις-κατάθεση ψηφισμάτων-Ενημέρωση για την 88η Γ.Σ. της ΔΟΕ

Ανοίγει κατάλογος ομιλητών: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν τοποθετούνται για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου και καταθέτουν προτάσεις σχετικά με το διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο.

 • 12:00 έως 12:10: Δευτερολογία Προέδρου
 • 12:10 έως 12:50: Τοποθετήσεις αιρετών του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου και ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης. Ερωτήσεις συναδέλφων.
 • 12:50 έως 13:15: Αποφάσεις για το διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο.
 • 13:15 έως 13:30: Λήξη συνέλευσης και αποχώρηση.

Σημείωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μέσω ΕΣΠΑ: Εγγραφή στο Σύλλογο και οικονομική τακτοποίηση.

Στην είσοδο της αίθουσας «ΑΣΤΟΡΙΑ» θα υπάρχουν μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, όπου θα διεκπεραιώνουν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης την εγγραφή και την οικονομική τακτοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η συνδρομή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου είναι στα δέκα (10) ευρώ και πέντε (5) ευρώ για τους μειωμένου ωραρίου.

Παράλληλα, το Δ.Σ. του Συλλόγου θα δώσει στους αναπληρωτές συναδέλφουςμας βεβαίωση συμμετοχής στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής μας, προκειμένου να διασφαλίσουν- καταθέτοντας τη σχετική βεβαίωση στο απουσιολόγιό τους- την μισθοδοσία τους για τη συγκεκριμένη ημέρα της Συνέλευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για το σχολικό έτος 2019-2020

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

70900631 399581037618816 1444068270926725120 n

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» και τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 οργανώνει και συντονίζει τις ομάδες εργασίας που παράγουν πλούσιο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, αθλητικό, ανθρωπιστικό έργο και μέσα από τη δράση τους προάγουν τις αξίες του Συλλόγου μας.

Παράλληλα, ο Σύλλογός μας συνεργάζεται με εργατολόγο για τα συνταξιοδοτικά θέματα των συναδέλφων και δικηγόρο για τη νομική υπεράσπιση συναδέλφων σε εργασιακά ζητήματα. Το οικονομικό κόστος καλύπτεται από τον Σύλλογο.

Σας κοινοποιούμε το διαμορφωμένο πρόγραμμα λειτουργίας των ομάδων εργασίας.

Θεατρική Ομάδα: Κάθε Δευτέρα στις 18:00 το απόγευμα στο 49ο Δημοτικό Σχολείο-2ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Πυράνθου 44).

Υπεύθυνες ομάδας: Ειρήνη Τερζάκη, τηλ: 6984 507 307 και                                 Χαρά Μήνου, τηλ: 6909 659 463

Ομάδα Χορωδίας: Κάθε Τρίτη στις 20:00 το απόγευμα στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Μουσών 71).

Υπεύθυνοι ομάδας: Αργυρώ Σταυρίδη τηλ: 6945 588 675 και                           Γιώργος Μακράκης, τηλ: 6932 708 450 .

Ομάδα Βιβλίου: Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά κι έπειτα από συνεννόηση των μελών. Επίσης, ανακοινώνονται τα σεμινάρια ή οι δράσεις της ομάδας.

Υπεύθυνοι ομάδας: Αναστασία Αράπογλου, τηλ: 6945 872 806 και Εμμανουέλλα Περισυνάκη, τηλ: 6974 035 678.

Ομάδα Χορού-Λάτιν: Κάθε Πέμπτη στις 19:00 το απόγευμα στο 4ο-50ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Συγκρότημα Τάλως).

Υπεύθυνοι ομάδας: Βαγγέλης Παπουτσάκης 6976 948 091, και Γιάννης Τάσιου, τηλ: 6946 611 691.

Ομάδα «Νηπιαγωγοί εν δράσει»:Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται έπειτα από συνεννόηση των μελών και ανακοινώνονται τα σεμινάρια ή δράσεις της ομάδας.

Υπεύθυνες Ομάδας: Ειρήνη Τερζάκη, τηλ: 6984 507 307 και Άννα Στουμπίδη, τηλ: 6948 462 847.

Μουσικοπαιδαγωγική Ομάδα «Τζαμ- Τζάμ»: Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 20:00 μ.μ. στο στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Μουσών 71).και ανακοινώνονται τα σεμινάρια ή δράσεις της ομάδας.

Υπεύθυνοι Ομάδας: Μαρία Αναγνωστάκη, τηλ: 6976 439 487

                                  Αργυρώ Σταυρίδη, τηλ: 6945 588 675

Ομάδα Ποδοσφαίρου: Κάθε Πέμπτη στις 20:00 μ.μ. σε γήπεδο ποδοσφαίρου 8x8 (Lidosoccer). Η ομάδα συμμετέχει στο εργασιακό πρωτάθλημα.

Υπεύθυνος ομάδας: Νίκος Ζαμπουλάκης, τηλ: 6946 288 552.

Ομάδα Μπάσκετ: Πραγματοποιούνται προπονήσεις της ομάδας κάθε Δευτέρα 17:00-18:30 μ.μ. στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ (2 Αοράκια). Η ομάδα συμμετέχει στο εργασιακό πρωτάθλημα.

Υπεύθυνος ομάδας: Αχιλλέας Τσάμης, τηλ: 6945 891 315.  

Ομάδα Εκδρομών: Η Ομάδα δίνει την ευκαιρία για περιπάτους και εκδρομές σε όμορφα μέρη της Κρήτης και όχι μόνο. Ανακοινώνεται η οργάνωση εκδρομών.

Υπεύθυνος ομάδας: Θανάσης Πασσίσης, τηλ: 6977 296 923.    

Σάββατο 2 Νοεμβρίου, ώρα 17:00 μ.μ. στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου Δωρεάν θεατρική παράστ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

70872335 653968681761167 9116769535523815424 n

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» σε συνεργασία με την παιδική σκηνή «ΣΧΗΜΑ 7» σας προσκαλούν το Σάββατο 2 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 μ.μ. στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου με δωρεάν είσοδο για τους Εκπαιδευτικούς-μέλη του Συλλόγου μας και τα παιδιά τους στην παιδική θεατρική παράσταση, «Καθρέφτη καθρεφτάκι μου...» .

Έργο:

Το ΣΧΗΜΑ 7 θέλησε την φετινή χρονιά να παρουσιάσει κάποιο κείμενο που να έχει ως κύριο θέμα του την διαφορετικότητα.

Έτσι αποφασίσαμε να δουλέψουμε στο μιούζικαλ για παιδιά  της θεατρολόγου- ηθοποιού ,Νικολέτας Δάφνου ,"Καθρέφτη καθρεφτάκι μου..." που είναι εμπνευσμένο από το μιούζικαλ των Sergi Belbel και Jordi Sanchez, "Είμαι άσχημη".

Σημείωμα Συγγραφέα:

"Σε μια εποχή που τα παιδιά βομβαρδίζονται ολοένα και περισσότερο από τα “πρότυπα ομορφιάς” στην τηλεόραση και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε μια εποχή που επαινεί την ομορφιά περισσότερο από την εξυπνάδα, σε μια εποχή που η “δικτατορία του νορμάλ” δεν δέχεται κανέναν που να ξεφεύγει από τα όριά της, θεώρησα πρέπον – αν όχι απαραίτητο – να γράψω ένα έργο με μια Αντι – Ηρωίδα: Ένα κορίτσι που γεννήθηκε άσχημο. Ένα κορίτσι έξυπνο, γλυκό, τρυφερό, αλλά με εμφανή οπτικά “ελαττώματα”. Θεωρώ χρέος μου σαν Δασκάλα Θεατρικής Αγωγής και Ηθοποιού να προβληματίσω τα παιδιά για το τι θεωρούμε “όμορφο” και το τι “άσχημο”, για τα όρια του Σχολικού Εκφοβισμού στους “διαφορετικούς” και ταυτόχρονα να δώσω ένα σαφές μήνυμα: αν αγαπήσεις τον εαυτό σου και τον άλλο έτσι όπως είναι, η ζωή γίνεται μαγική κι ελεύθερη!

Όλα αυτά φυσικά είναι δοσμένα με μπόλικο χιούμορ, μουσική, τραγούδι και διάδραση, ώστε ο μικρός θεατής να φύγει με χαμόγελο και χαρούμενους προβληματισμούς! Γιατί όπως είπε πρόσφατα και μια μαθήτριά μου “Κυρία Νικολέτα, το Θέατρο μου αρέσει γιατί σκέφτομαι την ώρα που παίζω!”. Πάμε να “παίξουμε” όλοι μαζί λοιπόν; Καλή σας θέαση! "

Σκηνοθεσία-γενική επιμέλεια :Κωνσταντίνος Μεταξάκης,

Σκηνικά-κοστούμια :Νίκος Καλαθάκης,

Μουσική: Νικολέτα Δάφνου, Βαρδής Σαμαριτάκης,

Μακιγιάζ: Ιωακείμ Λαγουδάκης.

Παίζουν οι ηθοποιοί : Μιχαέλα Πασσά, Τζίνα Κιάφα,Κυριάκος Κορογιάννης, Βαρδής Σαμαριτάκης.

Η μουσική στην παράσταση είναι ζωντανή.

Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να γνωρίζουν τί ακριβώς παράσταση θα παρακολουθήσουν τα παιδιά και να κρίνουν την ποιότητα της και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του κάθε έργου.

Η παράσταση έχει σκοπό να ταξιδέψει στα σχολεία και να παρουσιαστεί στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων είτε στον θεατρικό σταθμό ,για τα σχολεία που δεν διαθέτουν αίθουσα ,κάποια συγκεκριμένα πρωινά όπως κάθε χρόνο. Η τιμή εισιτηρίου για κάθε παιδί είναι 5 ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλοι οι συντελεστές της ομάδας είναι επαγγελματίες του τόπου μας.

Ώρες λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου μας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

72693446 772265343231500 7883857619398426624 n

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» σας ενημερώνει πως τα γραφεία του Συλλόγου μας είναι ανοιχτά καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή 18:30 μ.μ. με 20:00 μ.μ.

Μπορείτε να έχετε άμεση εκπαιδευτική ή συνδικαλιστική ενημέρωση, να γραφτείτε μέλη στο Σύλλογό μας, να ανανεώσετε την κάρτα του Εκπαιδευτικού ή να δανειστείτε κάποιο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας.

Υπηρεσίες γραφείου

Δευτέρα με Παρασκευή, 18:30 έως 20:00

Δευτέρα

Βαγγέλης Παπουτσάκης- Αχιλλέας Τσάμης

Τρίτη

Θανάσης Πασσίσης- Ρένα Τερζάκη

Τετάρτη

Νίκος Ζαμπουλάκης-Μαρία Αναγνωστάκη

Πέμπτη

Ζαχαρούλα Παπανικολάου-Χαρά Μήνου

Παρασκευή

Αναστασία Αράπογλου-Στέφανος Ψυλλάκης

Τρίτη 15 Οκτωβρίου «Παίζουμε Καραγκιόζη;» Εσπερίδα και Επιμορφωτικό Εργαστήριο

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

72320525 493676664518658 3249185193700884480 n

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε συνεργασία με το Θέατρο Σκιών Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ) Ηρακλείου,  τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων Πολυτεχνείου Κρήτης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, διοργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικές δράσεις για την ολιστική προσέγγιση του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, στο πλαίσιο των δράσεων «Ηράκλειο: Η Πόλη που Μαθαίνει» του Παγκοσμίου Δικτύου της UNESCO.

Ειδικότερα, διοργανώνουν:

1.      Εσπερίδα, με θέμα: «Παίζουμε Καραγκιόζη; Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στην οποία θα πραγματοποιηθεί μια πολύπλευρη προσέγγιση του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών και θα παρουσιαστούν εφαρμογές προγραμμάτων στο σχολικό πλαίσιο.

Ημερομηνία Εσπερίδας: 15 Οκτωβρίου 2019, 17:30-22:00, στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου  του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

2.      Επιμορφωτικό εργαστήριο, με θέμα: «Το μπαούλο του Καραγκιόζη, το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».


Το επιμορφωτικό εργαστήριο Θεάτρου Σκιών, που θα ακολουθήσει της Εσπερίδας:

 • Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [νηπιαγωγούς, δασκάλους, ειδικότητες]. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:30 άτομα.
 • Περιλαμβάνει 12 τρίωρες συναντήσεις, 18:00-21:00.
 • Διαρκεί από 13 Νοεμβρίου 2019 [και κάθε Τετάρτη] έως 12 Φεβρουαρίου 2020.
 • Υλοποιείται στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 • Στοχεύει: α) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από δράσεις βιωματικού χαρακτήρα που αφορούν το Ελληνικό Θέατρο Σκιών και της αρμονικής συνύπαρξης των δομικών στοιχείων του και β) στη δημιουργία και παραγωγή υλικού, συγκεντρωμένο στην μουσειοσκευή «Το μπαούλο του Καραγκιόζη». Την επιμορφωτική και επιστημονική επιμέλεια της μουσειοσκευής θα έχει το Θέατρο Σκιών Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν και στις 12 συναντήσεις θα αποτελούν την Παιδαγωγική Ομάδα.
 • Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1.      Δημιουργία φιγούρων και σκηνικών.

2.      Χειρισμός φιγούρων.

3.      Υποκριτική.

4.      Σενάρια - Δημιουργική γραφή.

5.      Μουσική επένδυση.

6.      Ψηφιακό θέατρο σκιών «eShadow».

7.      Μουσειοσκευή.

Μετά το πέρας του εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί - μέλη της παιδαγωγικής ομάδας θα παραλάβουν εκπαιδευτικό φάκελο - αντίγραφο της μουσειοσκευής, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια θα κατατίθενται στην γραμματεία της εσπερίδας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα συνεκτιμηθούν α) η διάθεση ανάληψης αντίστοιχου προγράμματος με τους μαθητές του σχολείου τους και β) η εκπροσώπηση των σχολείων (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σχολείο 2 άτομα).                                      

72216331 410954219796765 7577907913285435392 n

Συνεργασία του Συλλόγου μας με εργατολόγο για συνταξιοδοτικά θέματα των συναδέλφων

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

dimosies-symvaseis-620x320

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ενημερώνει τους συναδέλφους τη συνέχιση της συνεργασίας και για το φετινό σχολικό έτος με δικηγόρο-εργατολόγο, που είναι εξειδικευμένος στα συνταξιοδοτικά ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό κάθε συνάδελφος-μέλος του Συλλόγου μας που επιθυμεί να διερευνήσει διάφορες πτυχές του συνταξιοδοτικού του (π.χ. όρια ηλικίας, υπολογισμός σύνταξης κ.ά.), μπορεί ν’ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα για την άμεση εξυπηρέτησή του.

Ο Σύλλογός μας αναλαμβάνει και καλύπτει τα έξοδα των συνταξιοδοτικών ζητημάτων των συναδέλφων.

Βήματα:

1ο ) Συμπλήρωση στοιχείων της συνταξιοδοτικής φόρμας που επισυνάπτεται.                          

2ο ) Παράδοση της συνταξιοδοτικής φόρμας και των δικαιολογητικών εντύπων που απαιτούνται στον Πρόεδρο ή την Γραμματέα του Συλλόγου έπειτα από συνεννόηση.

Τηλ. Επικοινωνίας: Γιώργος Μακράκης, 6932 708 450 & Αναστασία Αράπογλου, 6945 872 806.

 

 

 

Στοιχεία και έντυπα για συνταξιοδοτικά ερωτήματα και υπολογισμό

 

                                  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  _______________________________    

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Α) Στοιχεία που απαιτούνται για προσκόμιση:

·         ένα (1) πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

·         φωτοτυπίες ενσήμων (ενδεχόμενη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή σε ιδιωτικό τομέα)

·         φωτοτυπία βιβλιαρίου

·         εισφορά ΤΕΒΕ (αν υπάρχει)

 

Β) Για υπολογισμό σύνταξης απαιτείται επιπλέον:

 • Μία (1) Μισθοδοσία από το 2002 μέχρι σήμερα. (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ)
 

Γ) Στοιχεία που συμπληρώνονται στα πεδία της φόρμας:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ( ΦΕΚ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ   π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ( ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

 

ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ή ΣΥΖΥΓΟΥ ή ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ( ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ)

 

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ)

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ

 

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές