Δικαιολογητικά Πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απαιτούνται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ν. Ηρακλείου

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

opispeiraklioy

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» ενημερώνει τους αναπληρωτές συναδέλφους για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου.

Οδηγίες Πρόσληψης:

·    Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που αναμένεται να προσληφθούν , δεν θα είναι δυνατή η φωτοτύπηση των πρωτότυπων εγγράφων στη Διεύθυνση. Ως εκ τούτου πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τις φωτοτυπίες που απαιτούνται εκ των προτέρων

·         Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία, η υπηρεσίας μας θα παραλαμβάνει και θα ελέγχει τα δικαιολογητικά από τις 8:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., γιατί στη συνέχεια και εντός της ίδιας μέρας το προσωπικό θα πρέπει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά στο σύστημα την πρόσληψή σας.

·     Πρέπει να έχετε συμπληρωμένες όλες τις αιτήσεις και τα απαραίτητα έντυπα εκ των προτέρων και ανέβετε στον 2ο όροφο, για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας .

·        Στο ισόγειο, στην είσοδο της Διεύθυνσης θα υπάρχει ονομαστική κατάσταση όπου θα μπορείτε να αναγράφετε το όνομά σας, για να τηρείται σειρά προτεραιότητα και στη συνέχεια θα ανεβαίνετε στον 2ο όροφο σε μικρές ομάδες, αφού πρώτα έχετε ετοιμάσει όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ θα έχουν διαφορετική ονομαστική κατάσταση προτεραιότητας. Προηγούνται έγκυες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

·    Το προσωπικό της Διεύθυνσης είναι προετοιμασμένο και θα καταβάλει κάθε ανθρώπινη προσπάθεια να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει όμως να βοηθήσετε κι εσείς, με την υπομονή και τη συνεργασία σας

·    Αν και γνωρίζουμε ότι θα η προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών είναι μια πραγματική ταλαιπωρία και για σας αλλά και για την υπηρεσία μας, εντούτοις με το υπάρχον σύστημα προσλήψεων είναι απαραίτητη, γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν και να τηρούνται στο φάκελο κάθε εκπαιδευτικού όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, για τους ελέγχους του ΕΣΠΑ που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Καλή τοποθέτηση, καλή δύναμη

Δικαιολογητικά Πρόσληψης στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου:

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές/τριες στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ότι θα πρέπει να προσκομίσουν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη μέρα που κα αναλάβουν υπηρεσία. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΣΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΣΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

5. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα καθώς και ότι δεν γίνεται χρήση ψυχοτρόπων ουσιών). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

6. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.

7. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α.

8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ).

9. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

10. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).

11. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).

     ·    Όσου Έχουν βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπήρχαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία κα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς κι αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρκρου 7 του Ν.4354/2015.   

         12. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής σ Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗ΢»  http://www.ermis.gov.gr).

       13. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.   

      14. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).

         15. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «Ατλας»  https://www.atlas.gov.gr).

         16. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας)

Στην Υπηρεσία μας να συμπληρώσετε:

1. Αναφορά ανάληψης (παρέχεται από την υπηρεσία)

2. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού (που δεν είναι απαραίτητο προσόν διορισμού). Παρέχεται από την υπηρεσία.

   Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής : Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού για μισθολογική εξέλιξη θα τηρηθεί αυστηρά και απαρέγκλιτα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας.

3. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία)

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης, δεν ασκώ εμπορία κατ’ επάγγελμα και δεν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος μου. (παρέχεται από την υπηρεσία).

Τονίζουμε ότι η προσκόμιση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς χωρίς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά θ διαδικασία των προσλήψεων και τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία στον πίνακα κατάταξης (πολύτεκνοι/ τρίτεκνοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόηυγθ μεσογειακή αναιμία, αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω) οφείλουν να καταθέσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Στα ανωτέρω δικαιολογητικό, για διευκόλυνση του έλεγχου, να τα έχετε έτοιμα με την παρακάτω σειρά: 1)Πτυχίο, 2)Γνωματεύσεις Ιατρών Ταυτότητα, 3)ΑΦΜ, 4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΜΑ-ΙΚΑ, 6)Σαυτότθτα, 7)IBAN, 8)Μεταπτυχιακό 9)Προχπθρεςίεσ - Καταστάσεις Ενσήμων 10)ΠιΣτοποιΗτικό Εντοπιότητας, 11)Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης, 12)Βεβαιώσεις σπουδών τέκνων 13)Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άνδρες

Ψήφισμα για Συλλυπητήρια

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

14159735 10208804031051343 1897526849 n

Δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά δεν ξεκίνησε με τον πιο ευχάριστο τρόπο, καθώς η εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου θρηνεί για το χαμό της συναδέφλισσας, Κάλλια Μηλιαρά, που εργαζόταν σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

Η άτυχη νηπιαγωγός άφησε την τελευταία της πνοή στο φαράγγι του Αμπά στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους λοιπούς συγγενείς.

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη στις 11:00 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Σκαλάνι.

Η εκπαιδευτική κοινότητα απαιτεί μόνιμους διορισμούς στη Δημόσια Εκπαίδευση

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

mazikoi monimoi diorismoi tora 0 0

1.000 κενά στο νομό Ηρακλείου

Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει άλλη μια σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές. Δυστυχώς, όμως, κι αυτή η σχολική χρονιά δεν θα έχει μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών, τα οποία αγγίζουν τα 23.000 με 24.000 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η τεράστια έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Δημόσια Σχολεία είναι το αποτέλεσμα των μηδενικών διορισμών εκπαιδευτικών, αφού εδώ και οχτώ χρόνια δεν έχουν γίνει μόνιμες προλήψεις.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» επισημαίνει πως η πολιτική ηγεσία οφείλει να προβεί στην έγκυρη πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν άμεσα όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες με το πρώτο κουδούνι.

Τα κενά στο ν. Ηρακλείου μεβάση τα στοιχεία των αιρετών εκπροσώπων του Συλλόγου μας, Θεόφιλου Λαμπρογιαννάκη και Τηλέμαχου Παπαδόπουλου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, φτάνουν τα 746 για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τις ανάγκες στην παράλληλη στήριξη τα κενά αγγίζουν τα 1.000.

Αναλυτικά υπολογίζουμε:

Κενά

Γυμναστές: 39

Δάσκαλοι: 282

Εκπαιδ. Αγγλικών: 30

Νηπιαγωγοί: 155

Εκπαιδ. Πληροφορικής: 22

Ειδικά Σχολεία:19

Εκπαιδ. Εικαστικών: 60

Ειδικά Νηπιαγωγεία:3

Εκπαιδ. Θεατρικών Σπουδών:32

Τμήματα Ένταξης: 34

Εκπαιδ. Μουσικής: 30

Τμήματα Υποδοχής: 30

Γαλλικών και Γερμανικών: περίπου 10

Η εκπαιδευτική κοινότητα απαιτεί από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιηθούν επιτέλους μόνιμοι διορισμοί στην Εκπαίδευση, καθώς το αίτημα αυτό δεν αποτελεί ένα συντεχνιακό ζήτημα ενός Κλάδου, αλλά τη μόνη βιώσιμη λύση για το Δημόσιο Σχολείο.

Ο Σύλλογός μας θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων και των αγώνων, προκειμένου η Πολιτεία να καλύψει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες της νέας σχολικής χρονιάς.

Ευχές για μια καλή και εποικοδομητική σχολική χρονιά Κοινοποίηση δράσεων του καλοκαιριού

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

40526200 1332752496866864 5193435099537866752 n

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» εύχεται σε όλους τους συναδέλφους να έχουμε μια καλή, δημιουργική, εποικοδομητική και δραστήρια σχολική χρονιά.Με υγεία, με υπομονή και επιμονή να πορευτούμε και το νέο σχολικό έτος που ξεκινά. Με πίστη στις δυνάμεις μας να κατορθώσουμε την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας στόχων σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» σας κοινοποιεί τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού.

·         Σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου εξασφάλιση μείωσης ( -50% ) στην τιμή των εισιτηρίων για τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται με τα λεωφορεία προκειμένου να φθάσουν στις σχολικές μονάδες όπου διδάσκουν.

·    Ενημερωτική σύσκεψη με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου και τους αντιδημάρχους Παιδείας, Πολεοδομίας και Τεχνικών έργων του Δήμου Ηρακλείου με θέμα τη σχολική στέγη δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

·         Δημόσιες παρεμβάσεις για τα εκπαιδευτικά κενά και συνολικά για τα θέματα που αφορούν το Δημόσιο Σχολείο.

·  Ενημέρωση των συναδέλφων για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα από τον εργατολόγο.

·   Συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου μας για την προσπάθεια έκδοσης λογοτεχνικού περιοδικού.

·         Προετοιμασία για την κοινωνική δράση με θέμα: Σχολικά Καλάθια Αλληλεγγύης-Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη.

·         Οικονομική στήριξη σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

·         Αισθητική παρέμβαση και διαμόρφωση του δημοτικού σχολείου των Βοριζίων από την Ομάδα Βιβλίου.

·         Συμμετοχή της Ομάδας Βιβλίου στο 3ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ οδόν» του Δήμου Ηρακλείου.

·         Είναι προγραμματισμένες ήδη και άλλες ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς και κινητοποιήσεις μέχρι και την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

14159735 10208804031051343 1897526849 n

Δυστυχώς την παραμονή της Παναγίας έφυγε από τη ζωή η συναδέλφισσα Ελένη Διαμαντάκη, που υπηρετούσε στο 69ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Τρίτη 14 Αυγούστου 2018, μετά την είδηση του θανάτου της αγαπημένης μας συναδέλφισσας και μέλους του Συλλόγου μας.

Η Ελένη ήταν μια εξαιρετική εκπαιδευτικός, πάντοτε χαμογελαστή, ήρεμη αλλά και συνάμα δυναμική

Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους λοιπούς συγγενείς.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

thanatos

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2018, μετά την είδηση του θανάτου του συναδέλφου και ενεργού μέλους του Συλλόγου μας, Ιωάννη Κριθινάκη, Δ/ντή του 31ου Δ.Σχ.Ηρακλείου.

Αύριο η εκπαιδευτική οικογένεια θα αποχαιρετήσει έναν συνειδητό εργάτη, έναν έντιμο αγωνιστή, έναν σπουδαίο δημοκράτη, έναν λαμπρό άνθρωπο.

Ο Γιάννης υπήρξε άνθρωπος ακέραιος με  ανεπτυγμένη στο έπακρο την αίσθηση αλληλεγγύης και  με πηγαία συναισθήματα για τη ζωή και τον συνάνθρωπο. Αξιοθαύμαστη η αγάπη του για τα παιδιά. Ήξερε να δίνει απλόχερα και να συνδράμει πρόθυμα, να στηρίζει και να ενθαρρύνει, να συμβουλεύει και να καθοδηγεί. Πάλευε δυναμικά, χωρίς συμβιβασμούς και με πειθώ για το δίκαιο, χωρίς υπολογισμούς και διακρίσεις.

Βιάστηκε όμως να φύγει, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό. Ακόμα όμως κι αν δεν θα είναι πια μαζί μας θα ζει πάντα μέσα στην καρδιά και το μυαλό μας.

Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους λοιπούς συγγενείς.

Καλό ταξίδι αγαπημένε φίλε και συνάδελφε και καλό Παράδεισο.

Καταδικάζουμε τους βανδαλισμούς στα συστεγαζόμενα Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου (28ο-57ο) Πάγιο αίτημα η φύλαξη και προστασία των Δημόσιων Σχολείων

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

37361206 10214576510639725 5128034910967169024 n

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» καταδικάζει τους βανδαλισμούς σε δημοτικά σχολεία της πόλης μας. Για τους άγνωστους «ανθρώπους» που κατέστρεψαν με μίσος υποδομές και εγκαταστάσεις από τα συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου (28ο-57ο ) δεν μπορεί να πεις κανείς και πολλά πράγματα. Η έλλειψη Παιδείας και στοιχειώδους σεβασμού απουσιάζουν από τον αξιακό τους κώδικα.

Βέβαια, δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε βανδαλισμό δημόσιων σχολείων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε μικρές ή μεγάλες καταστροφές σε δημόσια σχολεία από αγνώστους που δεν σέβονται τον χώρο που αποτελεί για τα παιδιά το «δεύτερο σπίτι» τους.

Για το λόγο αυτό πολλές φορές η εκπαιδευτική και συνδικαλιστική κοινότητα έχει τονίσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς πως τα Δημόσια Σχολεία χρειάζονται προστασία, φύλαξη και ασφάλεια (π.χ. σχολικούς φύλακες). Το κάνουμε γι’ άλλη μια φορά…

Ενημέρωση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συναδέλφους με προβλήματα υγείας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

19851985

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ενημερώνει τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους πως παρακρατήθηκε το χρηματικό ποσό των δύο (2) ευρώ, από τη μισθοδοσία του Αυγούστου, για έκτακτη οικονομική ενίσχυση δύο συναδέλφων με σημαντικά προβλήματα υγείας.

Άμεση ανάγκη για αίμα

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

1

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» σας κοινοποιεί πως υπάρχει άμεση ανάγκη για προσφορά αίματος σε οικογένεια συναδέλφισσας και συναδέλφου.

Ο Παπαδάκης Εμμανουήλ του Θεοδώρου αντιμετωπίζει σοβαρό αιματολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Ο Μανώλης που είναι κάτοικος Αθηνών με καταγωγή από τους Αγίους Δέκα χρειάζεται 200 φιάλες αίμα για μία θεραπεία δέκα ημερών και οι δικοί του άνθρωποι απευθύνονται σε όλο τον κόσμο να σπεύσει να βοηθήσει.

Στοιχεία

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Θεοδώρου

Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς

ΨΗΦΙΣΜΑ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

CACHE 650X650 1 380865

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Σάββατο 7 Ιουλίου 2018, μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας, του συναδέλφου και μέλους του Συλλόγου μας, Μιχάλη Καφετζάκη.

Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους λοιπούς συγγενείς.

Θερμά συλλυπητήρια εκφράζει και η ομάδα Μπάσκετ του Συλλόγου μας στο συνάδελφο Μιχάλη, ο οποίος είναι ενεργό μέλος της ομάδας.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές