Δημόσια επιστολή απορριπτέων προς το ΑΣΕΠ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

asep2

Από
Απορριπτέους Εκπαιδευτικούς των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019, 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 υπό την εκπροσώπηση και την υποστήριξη των ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ και την πλειοψηφία των Τοπικών Συλλόγων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

ΑΣΕΠ – Κεντρική Υπηρεσία

Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 11523

Θέμα: «Αίτηση προς τη Διοίκηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού την ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Καραβοκύρη και λοιπό Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΕΠ

Με την εφαρμογή του νόμου 4589/2019, ή αλλιώς τον περίφημο «νόμο Γαβρόγλου» όπως αποκαλείται από τον εκπαιδευτικό κόσμο, τέθηκε σε ισχύ το νέο Σύστημα Μόνιμων Διορισμών στην Εκπαίδευση.

Από την έκδοση των προσωρινών πινάκων και των τριών προκηρύξεων (3ΕΑ/2019, 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019),είναι πια καταφανέστατη η προβληματική, ασαφής και μη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων του ΑΣΕΠ!

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν προέκυψε σημαντικός αριθμός υποψηφίων, πάνω από 10.000 εκπαιδευτικοί που αποκλείστηκαν από την διαδικασία λόγω τεχνικών προβλημάτων, δυσλειτουργιών του συστήματος και ασαφειών, που προέκυψαν κατά την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των παραβόλων αξίας 3 €, που έπρεπε να συνυποβληθούν με την αίτηση κάθε υποψηφίου. Αιτήσεις υποβλήθηκαν κανονικά και επιτυχώς, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και χωρίς να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής του παράβολου. Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως δεν αναφερόμαστε σ’ ένα γεγονός που έχει τα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις όπως αποδεικνύεται από τον τεράστιο αριθμό των απορριφθέντων εκπαιδευτικών.

Λόγω της αποτυχημένης διαδικασίας συμπλήρωσης και εξόφλησης του παραβόλου από εκπαιδευτικούς της Ειδικής Εκπαίδευσης, το Φεβρουάριο του ιδίου έτους (βλ. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η ΓΓΠΣ και ο ΑΣΕΠ όφειλαν και μπορούσαν να προγνώσουν και να προεκτιμήσουν την πλάνη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην καινοφανή διαδικασία και να αλλάξουν επί το βελτίω και φιλικότερο προς το χρήστη την ηλεκτρονική υπηρεσία. Η διατήρηση του δύσχρηστης και παραπλανητικής φόρμας ηλεκτρονικής έκδοσης και εξόφλησης του παραβόλου δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα της βεβαιότητας. Η παράλειψη της ΓΓΠΣ και του ΑΣΕΠ να αποκαταστήσουν το έλλειμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση της πλατφόρμας θεμελιώνει προσβολή της αρχής της ασφάλειας του δικαίου.

Επίσης, θεμελιώνεται προσβολή της αρχής της χρηστής διοίκησης, καθώς αυτή υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημά τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Ούτε από την προκήρυξη, ούτε από τον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., ούτε εκείνον της ΓΓΠΣ, δεν προέκυπτε με καθ’ οιονδήποτε σαφή τρόπο, ότι η πληρωμή του παραβόλου δεν γίνεται αυτομάτως, αλλά απαιτεί επιπλέον ενέργειες. Η ως άνω σύγχυση δεν αποκαταστάθηκε όμως, ούτε και στη συνέχεια – και έως της παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής- με αποκλειστική ευθύνη της ΓΓΠΣ και του ΑΣΕΠ. Καμία εκ των υστέρων ηλεκτρονική ειδοποίηση - επισήμανση δεν έλαβαν οι εκπαιδευτικοί από πλευράς της ΓΓΠΣ ή του ΑΣΕΠ, ότι μία από τις προϋποθέσεις υποβολής, ήτοι η πληρωμή του παραβόλου, «δεν έχει εκτελεσθεί επιτυχώς». Η ηλεκτρονική ειδοποίηση – επισήμανση θα τους έδινε το δικαίωμα να επαναλάβουν τη διαδικασία και με επιτυχία να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησής τους.

Καθώς η προσκόμιση του παραβόλου δεν συνιστά γενικό, τυπικό και ακαδημαϊκό προσόν υπό το φως της προκήρυξης, δεν είναι επιτρεπτή η διαφορετική μεταχείριση της αίτησής μας. Συνεπώς, ή μη ένταξή μας στους πίνακες κατάταξης και διορισμού προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Δεδομένου ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα προσόντα, δεν επιτρέπεται να αρνηθείτε τη συμμετοχή μας στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις αιτήσεις μας. Η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει να κάνετε δεκτή έστω και εκπρόθεσμα την πληρωμή του παραβόλου εκ μέρους μας. Έχετε δε το δικαίωμα, εφόσον επιθυμείτε, επιτρεπτώς να επεκτείνετε την προθεσμία υποβολής χωρίς να προκαλέσετε βλάβη σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι έχουμε πληρώσει το σχετικό παράβολο και η συμπερίληψή μας στους πίνακες διοριστέων δεν θίγει το αντίστοιχο δικαίωμα των συνυποψηφίων μας (αφού με την εγγραφή μας στον πίνακα διοριστέων δεν διαγράφεται άλλος υποψήφιος).Η απόρριψη των αιτήσεών μας αντίθετα συνιστά προσβολή της αρχής της προστασίας του διοικουμένου.

Η καινοφανής διαδικασία κατάρτισης πινάκων για τα δύο (ή ενδεχομένως τρία!) επόμενα σχολικά έτη και η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής εξόφλησης παραβόλου 3 Ευρώ κλονίζει τη σταθερότητα της μέχρι σήμερα ορισμένης νομικής κατάστασης. Η αλλαγή του πλαισίου πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεταβάλλει το καθεστώς που διέπει τη μέχρι σήμερα σχέση μας με τον ΑΣΕΠ. Η μεταβολή αυτή έγινε εν εξελίξει της περιόδου υποβολής νέων αιτήσεων. Δεν μεσολάβησε ούτε δοκιμαστική εφαρμογή ούτε και σχετική εκπαίδευση για τη χρήση νεών ηλεκτρονικών εργαλείων (υποβολής αιτήσεων και πληρωμής ηλεκτρονικών παράβολων). Η μεταβολή του καθεστώτος και των όρων συμμετοχής στην προκήρυξη και της εισαγωγής νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσβάλλει την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης μας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία, λίγα ή πολλά έτη (από 1 έως 15 κατά περίπτωση), που υποβάλλουμε σχετικές αιτήσεις.

Στην αδόκητη περίπτωση απόρριψής μας, εξαιτίας της εκπρόθεσμης καταβολής του παραβόλου των 3 ευρώ, θα έχει υπερισχύσει η αρχή της τυπικότητας έναντι της αρχής της αναλογικότητας. Η δεύτερη -η αρχή της αναλογικότητας- επιβάλλει, η κρίση Σας να είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογη προς το αποτέλεσμα.

Το ζήτημα του παραβόλου παύει να είναι εκπαιδευτικό ζήτημα. Καθίσταται πλέον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, καθώς πάνω από 10.000 πολίτες τιμωρούνται για λάθη άλλων. Πάνω από 10.000 πολίτες αποκλείονται από τη δυνατότητα εργασίας για 3 χρόνια. Πάνω από 10.000 πολίτες και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ. Θα μείνουν άνεργοι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες, εκπαιδευτικοί με οικογένειες, με παιδιά, με δάνεια και οικονομικές υποχρεώσεις. Εκπαιδευτικοί που πληρώνουν μεταπτυχιακά για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες βάσει του νέου προσοντολογίου του νόμου 4589/2019. Επιβάλλεται λοιπόν μια νομική προσέγγιση του μείζονος αυτού ζητήματος επί της ουσίας και όχι κάτω από το πρίσμα μιας υπερβολικά τυπολατρικής ερμηνείας του νόμου.

Εγείρονται λοιπόν, μετά από την καταστρατήγηση βασικών Συνταγματικών Αρχών τα ακόλουθα σημαντικά ερωτήματα, τα οποία καθιστούν επιτακτική και κατεπείγουσα την δημόσια τοποθέτησή σας:

   1.    Ποιος ευθύνεται για τη μη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΣΕΠ; Αιτήσεις υποβλήθηκαν κανονικά, χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και χωρίς να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής του παραβόλου. Γιατί επικαιροποιήθηκαν οι αιτήσεις ενώ το παράβολο δεν ήταν πληρωμένο;

    2.    Αποτελεί το παράβολο τυπικό προσόν διορισμού; Αν ναι, θεωρείται ισόνομο προσόν με το πανεπιστημιακό πτυχίο;

   3.    Μετά το πρόβλημα με το παράβολο στους πίνακες της 3ΕΑ/2019 προκήρυξης, γιατί δεν βελτιώθηκε η λειτουργία του συστήματος ώστε να  προλαμβάνει τέτοιου είδους ηλεκτρονικά σφάλματα;

   4.    Είναι έγκυροι οι προσωρινοί πίνακες με τόσους συναδέλφους να αποκλείονται και τόσα σφάλματα και παραλείψεις (για παράδειγμα μη συνυπολογισμός μορίων κάποιων ακαδημαϊκών προσόντων, μη επιλογή ηλεκτρονικού πεδίου κλπ, μη προσμέτρηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας παρασχεθείσας στα ιδιωτικά σχολεία, ζητήματα με την κατάθεση παραβόλου κ.ά.) με όσους ήδη είναι μέσα σε αυτούς;

    5.    Συνάδελφοι που προσλαμβάνονται σταθερά επί σειρά ετών ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία, έχουν μείνει εκτός για 3 σχολικά έτη από λάθος των ηλεκτρονικών συστημάτων. Πως θα γίνουν άραγε μόνιμοι διορισμοί σε αυτή τη βάση;

    6.    Ο αποκλεισμός αυτός μας αφαιρεί το δικαίωμα μόνιμου διορισμού, αλλά και το δικαίωμα να εργαστούμε ως αναπληρωτές. Ως προς το δεύτερο, έχει το ΑΣΕΠ τη δικαιοδοσία να το κάνει, καθότι αυτό είναι υπεύθυνο ΜΟΝΟ για τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού κι όχι για τους διορισμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για τους οποίους είναι υπεύθυνο το ΟΠΣΥΔ; Δεν πρέπει το ΑΣΕΠ να τοποθετηθεί όσον αφορά την αποσύνδεση των δύο αυτών διαδικασιών, καθώς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του;

    7.    Για ποιους λόγους έγινε ανακοινοποίηση των πινάκων στο ορθό από το ΑΣΕΠ, χωρίς επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου; Για ποιους λόγους πραγματοποιήθηκαν Τα λάθη του ΑΣΕΠ διορθώνονται κατά περίπτωση; Το λάθος του ηλεκτρονικού συστήματος και η απουσία ασφαλιστικής δικλείδας γιατί δεν διορθώνεται;

    8.    Πώς γίνεται συνάδελφοι με δύο παράβολα - εκ των οποίων αυτό που συνόδευε την αίτησή τους ήταν ακυρωμένο - που ανέμεναν αποτελέσματα για την 2ΓΕ προκήρυξη να έστειλαν μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΑΣΕΠ κάποιο άτυπο αίτημα διόρθωσης του λάθους με το παράβολο. Προς έκπληξη όλων μας το ΑΣΕΠ δέχτηκε το απλό αυτό αίτημα, διόρθωσε τα παράβολα δεσμεύοντας τα πληρωμένα παράβολα εκτός αιτήσεων με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στους πίνακες. Η πράξη αυτή με βάση τη νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας του ΑΣΕΠ κρίνεται παράνομη, καθώς πλήθος συναδέλφων με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα παραπέμφθηκε από το ΑΣΕΠ στην χρονοβόρα διαδικασία των ενστάσεων. Για ποιο λόγο διορθώθηκαν οι αιτήσεις 2 μέρες πριν την ανακοίνωση των πινάκων; Η σκανδαλώδης αυτή ενέργεια έγινε με πρωτοβουλία του ΑΣΕΠ ή του Υπουργείου;

     9.    Το ΑΣΕΠ είναι ανεξάρτητη αρχή, η οποία εκτελεί εντολές του Υπουργείου. Ναι ή όχι;;

Έως τώρα το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη δίνοντας λύση στο πρόβλημά μας, αναθέτοντας την ευθύνη σε εσάς. Ζητάμε την προσωπική σας δημόσια τοποθέτηση επί των παραπάνω ερωτημάτων άμεσα, καθώς και τη σύγκληση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ με σκοπό:

·         Την επανεκτίμηση και παραδοχή από τον ΑΣΕΠ της προβληματικής, ασαφούς και μη σωστής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων και

·         Την εισαγωγή της υπόθεσης εν Ολομέλεια, ώστε το ΑΣΕΠ να αποδεχτεί όλες τις ενστάσεις που αφορούν απορριπτέους για μη καταβολή παραβόλου, ώστε να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και να έχουν δικαίωμα σε μόνιμο διορισμό με βάση τα προσόντα τους κι όχι με βάση μια τυπική προϋπόθεση και ένα διοικητικό έσοδο.

·         Tην ορθή επανακοινοποίηση των πινάκων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019.

Το σύνολο των απορριπτέων εκπαιδευτικών συνεχίζει να πιστεύει στον θεσμό του ΑΣΕΠ που με τόσους κόπους κι αγώνες κατακτήθηκε. Συνεχίζει να πιστεύει, όπως αναφέρεται και στην ενότητα Θεσμός της ιστοσελίδας της Αρχής, ότι «το δικαίωμα προς εργασία στο δημόσιο τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας επιβάλλει την ουδετερότητα της Διοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες». Με την παρούσα επιστολή θέλουμε και εμείς μαζί σας να διαφυλάξουμε το κύρος της 25ετούς Ανεξάρτητης Αρχής που πλήττεται από τεχνικές ασάφειες και δυσλειτουργίες που προέκυψαν από τα νέα ψηφιακά δεδομένα των καιρών μας.

Στα σχολεία, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, ο εκπαιδευτικός πρέπει να θεωρεί τα λάθη των παιδιών ως ένδειξη για το πώς πρέπει να οργανώσει την εκπαιδευτική διαδικασία για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Το λάθος είναι η κινητήριος δύναμη της δημιουργίας, της γνώσης, της καινοτομίας. Όσοι άνθρωποι έχουν πετύχει στη ζωή τους είναι γιατί μετά από κάποιο λάθος αναγνώρισαν τι πήγε στραβά και αναζήτησαν λύσεις. Μόνο οι κοινωνίες που αποδέχονται και μαθαίνουν από τα λάθη τους μπορούν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Σημασία δεν έχουν τα λάθη, αυτά καθαυτά, αλλά τα μαθήματα και τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε απ΄ αυτά. Με άλλα λόγια η σωστή διαχείρισή τους. Και αυτή τη σωστή διαχείριση ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα τη δούμε και από την πλευρά Σας ως προς τη δίκαιη και αξιοκρατική διαχείριση των αντικειμενικά λογικών αιτημάτων μας.

Με εκτίμηση,

Οι Απορριπτέοι Εκπαιδευτικοί λόγω μη Καταβολής Παραβόλου των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 3ΕΑ/2019 και 2ΓΕ/2019

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές