Επισημάνσεις και θέσεις σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

sxoleio-pinakas

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΔΟΕ, έχει καταθέσει και επισημαίνει τα παρακάτω σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των σχολικών μονάδων:

                      

·         Είναι σαφές πως η Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με τον Ν.4692 και τα σχέδια Ενδεικτικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο που συντάχθηκαν από το Ι.Ε.Π, προωθούν έναν «Εσωτερικό Κανονισμό» με «Εξωτερικά πεδία» και «Εξωτερική Έγκριση».

·         Δεν υφίσταται καταληκτική ημερομηνία για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, όπως προκύπτει από την ίδια την Υπουργική Απόφαση. Για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει από την ΠΔΕ Κρήτης να μην αποστέλλει εγκυκλίους με χρονικό περιορισμό. Ειδικότερα, δε, σε μια περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά και κατά συνέπεια υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία της εύρυθμης διεξαγωγής και λειτουργίας συνεδριάσεων των συλλόγων διδασκόντων.

·         Για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού, προφανώς, κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και μόνον αυτός.

·         Σχολικές μονάδες, που διαθέτουν εσωτερικούς κανονισμούς και λειτουργούν θετικά στη σχολική τους κοινότητα, μπορούν να τους αξιοποιήσουν ή να τους επικαιροποιήσουν.

·         Οι κανονισμοί που έχει συντάξει το Ι.Ε.Π. είναι μόνο ενδεικτικοί και σε τίποτα δε δεσμεύουν τους Συλλόγους Διδασκόντων.

·         Ο Κλάδος έχει ψηφισμένη ομόφωνα θέση από την 69η Γ.Σ. της ΔΟΕ για την αναγκαιότητα σύνταξης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των σχολείων.

·         Η σύνταξη και τήρηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εσωτερικού Κανονισμού στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και να συμβάλλει στην προαγωγή κλίματος συνεργασίας σε κάθε σχολική μονάδα. Ενός κανονισμού που θα κινείται στα πλαίσια της λειτουργικότητας της σύνθετης καθημερινότητας μέσα στα σχολεία.

·         Σε κάθε περίπτωση ο Κλάδος έχει θέση και παλεύει για την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης με Φ.Ε.Κ. 491/9-2-2021 αλλά και συνολικά όσων προβλέπονται από τον ν.4692/2021 (αύξηση αριθμού μαθητών στα τμήματα, αξιολόγηση κ.ά.).

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

1246890

Με την Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021 το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχωρά στην υλοποίηση του άρθρου 37 του Ν.4692/2020 στο οποίο προβλέπεται πως «από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της».

Η ανάγνωση της Υ.Α. σε συνδυασμό με τον Ν.4692 και τα σχέδια Ενδεικτικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο που συντάχθηκαν από το Ι.Ε.Π. φανερώνει πως, για μια ακόμη φορά, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα μεπροχειρότητα και προφανείς σκοπιμότητες, επιχειρώντας να δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, περιεχόμενο και νοηματοδότηση. Ουσιαστικά επιχειρεί να προωθήσει «Εσωτερικό Κανονισμό» αλλά με «Εξωτερικά πεδία» και Εξωτερική Έγκριση.

Καθόλου τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκδοση της Υ.Α. ξεκίνησε η άσκηση πιέσεων προς τους εκπαιδευτικούς από Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με κύκλοτηλεδιασκέψεων στην κατεύθυνση της άμεσης σύνταξης Εσωτερικών Κανονισμών αν και η ίδια η Υ.Α. δεν θέτει αποκλειστικές προθεσμίες. Εντάσσει, μάλιστα, την τήρησή του,ως ένα από τους δεκάδες δείκτες, στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων στον θεματικό άξονα 9.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με οδηγό του την, ομόφωνα, ψηφισμένη από την 69η Γ.Σ. του κλάδου θέση για την αναγκαιότητα «της σύνταξης κανονισμού λειτουργίας σχολείων…που θα ενισχύει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και θα οριοθετεί τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων σε τοπικό και Νομαρχιακό επίπεδο», επισημαίνει πως το περιεχόμενο και η φιλοσοφία του Εσωτερικού Κανονισμού που προωθεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρουσιάζει σειρά εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύνταξη των Εσωτερικών Κανονισμών να λειτουργήσουν, όπως πάντα κάνουν, με γνώμονα τη διασφάλιση του, απαραίτητου, παιδαγωγικού κλίματος και τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα πρότυπα κανονισμών που έχουν συνταχθεί από το Ι.Ε.Π. είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά ενώ κάποια σημεία τους δεν είναι δυνατόν να έχουν αναφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε περίπτωση που υιοθετηθούν μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν στο παιδαγωγικό κλίμα και τη φυσιογνωμία των σχολικών μονάδων. Κανονισμοί, επίσης, οι οποίοι είχαν ήδη συνταχθεί και λειτουργούσαν θετικά για τις σχολικές μονάδες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αλλάξουν.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τα πλέον προβληματικά σημεία της διαδικασίας υλοποίησης του εσωτερικού κανονισμού είναι:

·                     Η άρση του κυρίαρχου ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, κυρίως στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, καθώς στη διαμόρφωσή του κανονισμού συμμετέχει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος του Δήμου. Αυτό, στην περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων δημιουργεί τη στρέβλωση να υπερτερούν αριθμητικά του συλλόγου διδασκόντων τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων (ο Σύλλογος θα πρέπει να είναι νόμιμα συστημένος με απόφαση Πρωτοδικείου και το Δ.Σ. του να έχει προκύψει από εκλογικές διαδικασίες μετά από Γενική Συνέλευση) και ο εκπρόσωπος του Δήμου, με αποτέλεσμα ο κανονισμός να μη διαμορφώνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Αν και πρόκειται για εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σχολικής μονάδας εδώ η διαμόρφωσή του επιβάλλεται εξωτερικά. Άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρέπει να επανορθώσει θέτοντας ως προϋπόθεση τον κυρίαρχο χαρακτήρα του Συλλόγου Διδασκόντων για τη λήψη απόφασης.

·                     Οι παιδαγωγικά ανεπίτρεπτες, επιζήμιες και αναχρονιστικές αναφορές στην Υ.Α. οι οποίες παραπέμπουν σε μοντέλα αυταρχικής παιδαγωγικής προσέγγισης άλλων εποχών, όπως «μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας», «…τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο» και άλλες παρόμοιες. Πρακτική, Λεξιλόγιο και σκεπτικό εντελώς ξένα προς τη στοχοθεσία της δημόσιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση προλαμβάνει, διαπαιδαγωγεί, διαμορφώνει αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες, δεν έρχεται να επιβάλλει ποινές, ως δύναμη καταστολής σε μικρούς μαθητές. Άλλωστε επιδεικνύεται και μεγάλη προχειρότητα στη σύνταξη της πρότασης του Ι.Ε.Π. καθώς είναι σαφές ότι στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν προβλέπονται «κατασταλτικά μέτρα» σε βάρος των μαθητών. Επομένως οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν πρέπει να συμπεριλάβουν στον κανονισμό τέτοιου είδους προβλέψεις.

Όπως, τονίσαμε και παραπάνω οι κανονισμοί που έχει συντάξει το Ι.Ε.Π. είναι μόνο ενδεικτικοί και σε τίποτα σε δεσμεύουν τους Συλλόγους Διδασκόντων. Περιέχουν, άλλωστε, σειρά σημείων που γεννούν προβληματισμό και καλό θα είναι οι συνάδελφοι να τα προσέξουν αν ανατρέξουν σε αυτούς ( π.χ. η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για έκτακτες αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα οι οποίες προκύπτουν συχνά αυθημερόν, η άστοχη «ανάθεση» της αναστοχαστικής διαδικασίας της μελέτης στους γονείς, η αντικατάσταση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων από αυτήν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, η αποποίηση της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. της ευθύνης για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αποκλειστική της ανάθεση στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η αναφορά στον «Σύμβουλο σχολικής ζωής» ο οποίος δεν υφίσταται, η ανάθεση του συνόλου της ευθύνης για την «προστασία από πιθανούς κινδύνους» αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς δίχως την παραμικρή αναφορά στις ευθύνες και υποχρεώσεις των Δήμων για τον τακτικό, ενδελεχή έλεγχο και συμμόρφωση των σχολικών κτηρίων στις προβλέψεις των διατάξεων για την καταλληλότητά τους με την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών (στατική - στάθμισης σεισμικού κινδύνου, πυρόσβεσης κ.λπ.)

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι απαραίτητη η σύνταξη και τήρηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εσωτερικού Κανονισμού στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και θα συμβάλλει στην προαγωγή κλίματος συνεργασίας σε κάθε σχολική μονάδα. Ενός κανονισμού που θα κινείται στα πλαίσια της λειτουργικότητας της σύνθετης καθημερινότητας μέσα στα σχολεία, που ασφαλώς δε θα βρίθει από ιδεολογικές και θεσμικές αναφορές που αμφισβητούν την παιδαγωγική ελευθερία και τον κυρίαρχο ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων. Άλλωστε, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών, με συναίσθηση του παιδαγωγικού τους ρόλου, μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους ίδιους, τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν και εφαρμόζονται εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργία σε πολλές σχολικές μονάδες.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά πως όλα τα παραπάνω δεν τα θέτει ως στόχο και, φυσικά, δεν τα επιτυγχάνει η κοντόφθαλμη και ξένη προς το δημόσιο σχολείο, πολιτικήηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία οφείλει, έστω και την τελευταία στιγμή, να αντιληφθεί το μέγεθος των ευθυνών της για το δημόσιο σχολείο και να προσέλθει, με ουσιαστικό τρόπο, στο τραπέζι του διαλόγου με τη Δ.Ο.Ε. (κάτι που είχε ζητηθεί και για το θέμα του εσωτερικού κανονισμού από τον Αύγουστο του 2020) .

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων να συντάξουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των σχολείων, αφού λάβουν υπόψη τους όλες τις επισημάνσεις για τα προβληματικά σημεία, στηριγμένο στις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην κατεύθυνση της δημιουργίας και διατήρησης κλίματος αμοιβαίου σεβασμού στα δικαιώματα (και τις υποχρεώσεις) εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων ώστε να διατηρούνται όλες οι συνθήκες που κάνουν κάθε σχολείο δημιουργική κοινότητα μάθησης. Καλούμε επίσης τα στελέχη της εκπαίδευσης (Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και Σ.Ε.Ε.) να σταματήσουν κάθε μορφής πίεση προς τους Συλλόγους Διδασκόντων και να σταθούν αρωγοί στο δύσκολο έργο τους.

Τρίτη 2 Μαρτίου, ώρα 19:00 Ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των Εκπαιδευτικών

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

155369945 2315123898631356 4145871600901392058 n

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» διοργανώνει, την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 μμ, Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των Εκπαιδευτικών με σκοπό την ευρύτατη πληροφόρηση και ενημέρωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών για τις εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση.
Κεντρικοί ομιλητές της διαδικτυακής εκδήλωσης:
Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος-εργατολόγος
Θανάσης Μαντάς, δικηγόρος-εργατολόγος
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπάρχει η δυνατότητα των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες και παράλληλα θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου.

 Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για να συμμετέχετε στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι:

Όσοι δεν έχετε χρησιμοποιήσει το zoom, μπορείτε να μπείτε μέσω browser ή θα κάνετε εγκατάσταση, που διαρκεί περίπου 2 με 4 λεπτά.
Κατά την είσοδό σας στη διαδικτυακή συνάντηση, επιλέξετε αποδοχή μικροφώνου και κάμερας και συμπληρώστε όνομα και επώνυμο.

 

Ένας μαθητής χρειάζεται τη βοήθειά μας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

xeri-voitheia large

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» στηρίζει την προσπάθεια ενός εννιάχρονου μαθητή μας για να κερδίσει τη μάχη από ένα σπάνιο νόσημα που έχει.

Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε το δελτίο τύπου όπως δημοσιεύθηκε στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος με σκοπό την οικονομική στήριξης της οικογένειας.

«Ένα παιδί 9 ετών, συνδημότης μας, είναι άρρωστο. Πάσχει από ένα σπάνιο νόσημα και χρειάζεται επειγόντως άλλο ένα χειρουργείο.

Μέχρι στιγμής έχει κάνει 11 χειρουργεία και η οικογένειά του αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο αγώνας του είναι πολυετής και πολυδάπανος. Ο πατέρας του είναι άνεργος και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας.

Οι δικοί του άνθρωποι κάνουν έκκληση. Χρειάζονται ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην απαραίτητη εγχείρηση.Όλοι μας πρέπει να ενωθούμε και όπως μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει. Το παιδί πρέπει να ξαναχαμογελάσει, πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να ξαναδεί υγιής το μέλλον με αισιοδοξία…»

Ο αριθμός λογαριασμού στην Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο 30000324979-8 01

Ας δείξουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό!

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 μμ Στήριξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια στον αυταρχισμό και την αστυνομική βία μέσα στα Πανεπιστήμια

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

153516602 10222065198452240 8916992542266062685 n

Εικόνες ακραίας αστυνομικής βίας, που προκαλούν αποτροπιασμό, διαδραματίστηκαν τη Δευτέρα 22/2 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Συγκεκριμένα, κατόπιν κλήσης του Πρύτανη του ΑΠΘ, αστυνομικές δυνάμεις, εισέβαλλαν στο Πανεπιστήμιο και διέλυσαν, ξυλοκοπώντας  και κάνοντας χρήση δακρυγόνων, τη συγκέντρωση που πραγματοποιούσαν οι φοιτητές οι οποίοι ζητούσαν να ξανανοίξουν τα πανεπιστήμια για ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για να καταργηθεί ο νόμος για την αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια. Προσήγαγαν, δε, αρκετούς από τους συγκεντρωμένους.

Υπενθυμίζουμε πως τα Πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά από ένα χρόνο. Κι αντί να παρθούν  μέτρα για τη λειτουργία τους, με προσλήψεις καθηγητών και εξασφάλιση των όρων λειτουργίας τους με υγιεινή και ασφάλεια, η κυβέρνηση έδωσε 30 εκ € για την αστυνόμευση στις σχολές, διαμορφώνοντας ένα κλίμα αυταρχισμού και εκφοβισμού. Παράλληλα η κυβέρνηση προχώρησε και στις απαράδεκτες ρυθμίσεις για τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, βάζοντας κόφτη στην πρόσβαση χιλιάδων μαθητών, και «σπρώχνοντας» τους νέους στα ιδιωτικά κολέγια και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», «Φαιστός» και η ΕΛΜΕ Ηρακλείου στηρίζουν, με παρουσία μελών και συναδέλφων, το συλλαλητήριο των φοιτητών, την Πέμπτη 25/2 και ώρα 13:00 στην πλ. Ελευθερίας, για την απόσυρση του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη και την καταδίκη του αυταρχισμού και της αστυνομοκρατίας στα Πανεπιστήμια.  

                          

H μαζική αντίδραση Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ απέναντι στην αξιολόγηση προκαλεί πανικό στο Υπουργείο Παιδείας

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

aksiologhsh-upallhlwn

Η συλλογική, συντεταγμένη και μαζική συμμετοχή Εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού στην Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο έχει θορυβήσει και έχει προκαλέσει πανικό και φόβο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Αυτό υποδηλώνεται από τις νέες «ενημερωτικές» τηλεδιασκέψεις του ΥΠΑΙΘ με σκοπό να εκφοβίσουν τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων, ώστε να ανατρέψουν τις νόμιμες αγωνιστικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Η Υπουργός Παιδείας, εξάλλου, μας έχει συνηθίσει για τον αυταρχισμό της, την αντιδημοκρατική της στάση, την έλλειψη στοιχειώδους διαλόγου με τις Ομοσπονδίες και κυρίως με τη σωρεία των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης.

Καταγγέλλουμε την επιχειρούμενη τρομοκράτηση των συναδέλφων, τις απειλές και τον εκφοβισμό που έστησε η ηγεσία του Υπ. Παιδείας και δηλώνουμε σε κάθε τόνο πως οι εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατούνται, ούτε εκβιάζονται.

Οι εκπαιδευτικοί, που κρατούν όρθιο το Δημόσιο Σχολείο, θα συνεχίσουν αταλάντευτα τον νόμιμο και δίκαιο αγώνα απέναντι σε μια αξιολόγηση που ιδιωτικοποιεί τον βασικό πυρήνα της εκπαίδευσης και κατηγοριοποιεί σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος»

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ν. Καζαντζάκης»

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Φαιστός»

ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

download22022021

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου εξέδωσε μέχρι στιγμής επί των κατατεθεισών αγωγών διεκδίκησης αναδρομικών επιδομάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, τα οποία καταργήθηκαν με βάση το άρθρο 1 ν. 4093/2012, τις υπ’ αριθμόν 524/2020, 886/2020, 485/2020, 484/2020, 458/2020, 433/2020, 271/2020 απορριπτικές αποφάσεις, συντασσόμενο με το σκεπτικό της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε συνταγματική την ως άνω κατάργηση, στο πλαίσιο δικών πιλότου του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, (Ολ. ΣτΕ 1307-1316/2019) επί αντιστοίχων διεκδικήσεων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Ομοίως, ακολουθώντας την ως άνω γραμμή, και το Ειρηνοδικείο Πύργου Μονοφατσίου εξέδωσε τις υπ’ αριθμ. 21/2020 και 20/2020 απορριπτικές αποφάσεις.

Σε αυτό το σημείο και προς αποφυγή σύγχυσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πρόσφατη θετική απόφαση 705/2020 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε επί διεκδικήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεν καταλαμβάνει το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Ελλάδα, αλλά μόνον τους εκπαιδευτικούς που άσκησαν   την ως άνω αγωγή, καθότι το Ειρηνοδικείο δεν είναι ανώτατο πολιτικό δικαστήριο, και κατά συνέπεια οι αποφάσεις ενός ειρηνοδικείου της χώρας, δεν καταλαμβάνουν και δε δεσμεύουν τις αποφάσεις του συνόλου των ομοιόβαθμων κατά τόπον αρμοδίων δικαστηρίων.

Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας - Δηλώσεις συμμετοχής

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

153421808 10224153581139063 4546992878592372695 n

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» προγραμματίζει Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας την Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 09:00-13:30 για τις ανάγκες της τράπεζας αίματος του Συλλόγου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλειου νοσοκομείου. Ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

Λόγω των συνθηκών χρειάζεται η προεγγραφή 25 μελών για να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της αιμοδοσίας.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την ημέρα της αιμοδοσίας ο εκπαιδευτικός, μόνιμος ή αναπληρωτής, δικαιούται άδεια χωρίς περικοπή αποδοχών.

Καλούμε όσους/όσες συναδέλφους/ισσες επιθυμούν να συμμετέχουν, να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω τηλέφωνα μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου:

 • Παπουτσάκης Ευάγγελος 6976948091
 • Τσάμης Αχιλλέας 6945891315

Ενημέρωση και διευκρινίσεις ως προς τα βήματα υλοποίησης της απόφασης για Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

axiologisi

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», έπειτα από τις πετυχημένες ενημερωτικές διαδικτυακές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων, παραθέτει κωδικοποιημένα διευκρινίσεις, επισημάνσεις και ενέργειες που πρέπει να γίνουν αναφορικά με την Απεργία-Αποχή του Κλάδου από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Διευκρινίσεις:

·         Η Απεργία-Αποχή αποτελεί μια νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

·         H Απεργία-Αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.).

·         Η Απεργία-Αποχή εφαρμόζεται και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΕΔΥ.Δεν προκύπτει οικονομική επίπτωση για τους συμμετέχοντες.

·         Πέρα από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ απόφαση για Απεργία-Αποχή έχει λάβει και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δηλαδή η ομοσπονδία ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Ωστόσο η συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή επικυρώνεται σε διαφορετικό έντυπο, το οποίο θα σταλεί από την Ομοσπονδία τους.

·         Η δήλωση συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο (που επισυνάπτεται). Στο ίδιο έντυπο υπογράφουν διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/νες και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων.

·         Η δήλωση αυτή στο ειδικό έντυπο καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Αναλυτικότερα τα βήματα-ενέργειες που πρέπει να γίνουν:

Ø  Στις 8 Φεβρουαρίου 2021 επιδόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής, δηλώνοντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της.

Ø  Με βάση αυτό οι συνάδελφοι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες, πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.

 Ø Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί-μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων δηλώνουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Μ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή της ΔΟΕ.

Περαιτέρω επισημάνσεις επί της διαδικασίας των ειδικών συνεδριάσεων:

 • Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες.
 • Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν, δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία-αποχή), η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικών, παρά την έλλειψη απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και αποχωρούν από τη διαδικασία.
 • Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).

Σημείωση:Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», στο πλαίσιο της συλλογικής και συντεταγμένης μάχης, θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικά μια απλή δήλωση-έντυπο του σχολείου σχετικά με την απόφαση της απεργίας αποχής. Το έντυπο αυτό επισυνάπτεται. Η δήλωση-έντυπο να αποστέλλεται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά. Συμμετέχουμε όλες και όλοι στην απεργία-αποχή.

Το Υπ. Παιδείας επιλέγει αθωράκιστα σχολεία με «τηλεκπαίδευση» για κάθε νόσο

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

118478396 10222628600575502 8564961244886984324 n

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης ανοικτών σχολείων, λόγω της πανδημίας, επιδιώκει μέσω νομοθετημάτων, να επιβάλει την τηλεκπαίδευση για κάθε «ανάγκη» που παρίσταται, όπως σήμερα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η αδιαφορία για τη στήριξη των μαθητών στις πολυποίκιλες ανάγκες τους (μορφωτικές, ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικοποίησης, εμπέδωσης των αρχών της δημοκρατίας, καλλιέργεια κριτικής σκέψης κλπ) και η πολιτική επιλογή των ανοχύρωτων σχολείων οδηγεί σε μια επικίνδυνη συνθήκη για το μέλλον του δημόσιου σχολείου και της παιδαγωγικής διάστασης της μαθησιακής διαδικασίας.

Τα σχολεία αθωράκιστα, με απαρχαιωμένες υποδομές, με πολυπληθείς τάξεις, με ελλιπή καθαριότητα, χωρίς μαζικά τεστ πρόληψης και ελέγχου της διασποράς, χωρίς σαφή σχεδιασμό για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών αδυνατούν, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες και πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε.

Σήμερα, με σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα κλειστή (κάποιες περιοχές λόγω πανδημίας κι άλλες λόγω καιρού), επιστρατεύει την τηλεκπαίδευση ως τη μοναδική λύση για να παραμείνει ζωντανή η εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς όμως να έχει διασφαλίσει τα αυτονόητα. Τον τεχνολογικό εξοπλισμό για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με μια εγγενή αδυναμία να μετακινηθούν οι συνάδελφοι στις σχολικές τους μονάδες για πραγματοποίηση τηλεκπαίδευσης από τους σχολικούς χώρους λόγω καιρικών συνθηκών, χωρίς προσαρμοσμένα διδακτικά αντικείμενα σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες και φυσικά χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο για αξιοποίηση του μέτρου αυτού σε κάθε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί για να καλυφθούν οι όποιες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση αντί να αναλάβει τις ευθύνες της προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την «τηλεκπαίδευση», που ούτως ή άλλως κινείται σε «βαρομετρικά χαμηλά» σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ερωτάται:

 • Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούσαν τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων για την τηλεκπαίδευση; Σήμερα και αύριο εκείνους δε θα τους πιάσουν τα καιρικά φαινόμενα;
 • Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα μετακινηθούν με ασφάλεια, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα μέσα της τηλεκπαίδευσης;
 • Η αδυναμία πολλών μαθητών λόγω έλλειψης υποδομής και διαδικτυακής σύνδεσης, καθώς δεν έχει υπάρξει κρατική μέριμνα, έχει καταστροφικά μαθησιακά και ψυχικά αποτελέσματα;
 • Το εργασιακό ωράριο γονέων και εκπαιδευτικών υφίσταται ή με αφορμή κάθε έκτακτη ανάγκη θα γίνεται «λάστιχο»;

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος υπογραμμίζουμε πως εάν τα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ και της Κυβέρνησης, μόλις τελειώσει η περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είναι η αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης για να αντικαταστήσουν, εστιασμένα σε περιοχές της χώρας, τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία θα μας βρουν μπροστά τους. Δε θα επιτρέψουμε τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και τη μετατροπή της μαθησιακής διαδικασίας από ζωντανή διαδικασία σε ένα αποστειρωμένο, πέρα από κάθε επιστημονική άποψη, υποκατάστατο μέσα από οθόνες.

                          

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές